Administrativt

 

Trondheim Røde Kors hjelpekorps har mange medlemmer og stor pågang av søkere som ønsker å delta, det holdes mange kurs, øvelser, vakter og aktiviteter igjennom året. Det oppstår da ett større behov for administrative possisjoner for å kunne opptre så profesjonelt som mulig. 

Det vil si at det er mange muligheter innen hjelpekorpset både på lokalt, på distrikts og på nasjonalt nivå til å engasjere seg i administrative oppgaver. Dette lar deg komme i kontakt med medlemmer på en helt spesiell måte og det gir ett stort læringsutbytte og gode erfaringer. 

Eksempler på dette vil være å inneha ett verv, som feks Ansvarlig for vaktutkalling, Vaktkoordinator, Kurskoordinator, Ansvarlig for kjøretøy, IT ansvarlig, Medlemsoppfølging, Ansvarlig for depot/innkjøp og naturlig vis lederne for de ulike faggruppene. Videre åpner det seg muligheter for å sitte i valgkomiteer og sitte som rådsmedlem. Det arrangeres også større øvelser, konkuranser osv som krever ansvarlige for ulike områder i en kortere periode. 

Har du lederegenskapene som trengs?