Ambulanse


Trondheim Røde Kors Hjelpekorps har eget Ambulansepersonell som innehar en viss erfaring, har Røde Kors sitt ambulansepersonellkurs og har utrykningsførerkort. 

TRKH har 3 egne ambulanser som brukes ved transport av pasienter, brukes på henteoppdrag og på vakter som krever ambulanse tilstede.