Ettersøkning  


Leteaksjoner etter savnede samt behandling og transport av skadde personer er en av kjernevirksomhetene i korpset. Ved behov skal TRKH på kort varsel kunne rykke ut med personell, førstehjelpsutstyr og redningsmateriell.

For at Trondheim Røde Kors Hjelpekorps til enhver tid skal kunne yte den hjelp vi tilbyr, øver vi kontinuerlig på søk, redning og transport. Dette kan til tider være svært krevende, men den dagen det er behov for oss er det godt å ha trent på forhånd.

TRKH gjennomfører årlig rundt 25 rednings- og ettersøkningsoppdrag. Dette er stort sett personer som er savnet, eller som har skadet seg og trenger hjelp til å komme ned fra fjellet.

For å kunne delta i ettersøkningsaksjoner krever det at man har gjennomført interne kurs for å kunne mestre dette. Egne kurs for ettersøkning på vinter og sommer, samt ulike nivå av ledelse og ansvar, arrangeres jevnlig. 

Om dette er ett fagfelt av interesse kan man bygge kompetanse og få erfaringer nok til å kunne lede Røde Kors sin del av redningsaksjonen.