Instruksjon


Instruktører og veilederene i TRKH er en stor ressurs for Hjelpekorpset, det gjennomføres mange kurs igjennom året og det stilles store krav til kursene. Det jobbes derfor med å utvikle så gode instruktører og veiledere som mulig igjennom å tilby de instruktør kurs, kursholderkurs, pedagogiske kurs, instruktørsamlinger, operativ veiledningkurs, osv.