Vannredning 

 

Norges Røde Kors Hjelpekorps har de siste årene rettet et stort fokus på søk og redning langs elver og innsjøer. TRKH har fulgt opp dette og lagt ned mye arbeid i å danne en faggruppe innen fagfeltet vann.

Faggruppe Vannredning er opprettet for at hjelpekorpset skal ha en best mulig beredskap i form av utstyr og kompetente frivillige så korpset er klare til å rykke ut, søke opp og redde personer i nød i nærheten av eller i elver, ferskvann og fjorden.


Gruppen utdanner medlemmer innen redning på sjø, is og i elv, og trener regelmessig på redningsaksjoner i det våte element. Vi har en egen kursstige med 3 kurs innen hvert av disse områdene, i tillegg til å tilby båtførerprøven og maritimt VHF-sertifikat til våre medlemmer. Vann er et meget krevende element å drive søk- og redningsaksjoner i, og etter fullendt trening i våre rekker kan du trygt vite at du er en av få i verden som innehar kompetansen du da sitter på.

Ettersom vann er et farlig element kreves det kurs og trening før du får være med på øvelser og redningsaksjoner i eller nær vann. Etter endt grunnkurs i hjelpekorpset tilbyr vi deg "Grunnkurs i søk og egenredning" for elv og for sjø. Etter å ha gjennomfør disse med oss blir du invitert med på våre ukentlige treningsøkter, og er klar på alarmplanen når en ulykke oppstår.

TRKH har relativt nylig fått muligheten til å investere i mye vann, -elveredningsutstyr, Vannredningsgruppen har 3 båter til disposisjon samt komplett elveredningsutstyr for 12 personer. Utstyret krever opplæring og kompetanse som kontinuerlig må vedlikeholdes. Fagområdet vann og elveredning er derfor ett spesialiseringsmråde innen Trondheim Røde Kors Hjelpekorps som har høy aktivitet. 

Bratt og krevende lende


Bratt og krevende lende redningsgruppa består av de av Hjelpekorpsets medlemmer som har kompetanse, erfaring og interesse for søk og redning i bratt og krevende lende. Det kreves god forståelse av tauverk og sikring.

I redningstjenesten skilles det mellom oppdrag i krevende lende og bratt lende. Et krevende lende er bratt nok til å kreve sikring, men ikke bratt nok til nevneverdig mye klatring. I et slikt lende er det f.eks. aktuelt å sikre båre og personell. Det kan også være aktuelt å sette opp tau på vanskelige punkter for søksmannskap f.eks under strandredning. I et bratt lende kreves det klatring for komme seg frem f.eks under redning og søk i en bergvegg.

 

Gruppen er også en sosial gruppe som legger til rette for de som har sportsklatring som interesse.