Samband


Utfordringer med kommunikasjon ved kriser, katastrofer og i krevende terreng viser seg ofte å være en hindring hos alle etater. Trondheim Røde Kors Hjelpekorps har derfor en egen gruppe som har utvidet sin kompetanse på dette feltet og som aktivt jobber for å holde kontroll på kommunikasjonsutstyret til TRKH slik at det fungerer som det skal når det trengs. De jobber også med opplæring av Hjelpekorpsmedlemmer samt med å videreutvikle rutiner for bruk av utstyret. 

Nøkkelpersoner i hjelpekorpset jobber også på distrikts, og nasjonalt nivå for å bedre sambandsdekning, samt med utvlikling av aktiv "tracking" av ressurser som er ute i terrenget.