Utrykkning og beredskapTrondheim Røde Kors Hjelpekorps har en kontinuerlig beredskap 24 timer i døgnet 365 dager i året, hvor det skal stilles ett minimum av personell og utstyr til disposisjon innen 30 minutter fra TRKH er varslet. 

Det er frivillig om man ønsker å gå beredskap i TRKH, men dette er ett sterkt verdsatt tilbud som det legges mye tid og energi i å opprettholde. 

Ønsker man å gå beredskap i TRKH må man kunne transportere seg til vårt depot innen 30 minutter når som helst på døgnet. Det betyr da at man naturlig vis har inngått en avtale med eventuell arbeidsgiver om at man kan få forlate arbeidet umiddelbart. 

Beredskapen i Trondheim Røde Kors Hjelpekorps fordeles på 4 beredskapslag som bemanner beredskap en uke i måneden hver.

Går man beredskap vil man kunne få prioriterte plasser på relevante kurs, samt at man vil være den første som får delta på de aktivitetene som vi jevnlig trener for å kunne takle. Beredskapslagene består av personell som minimum skal inneha følgende roller og kompetanse.

- Aksjonsleder
- Nestleder
- Sambandsleder
- Ambulansepersonell
- Lagleder 

Det skal blant disse være kompetanser som
Ambulansesjåfør 
Ambulansemedhjelper 
ATV-sjåfør
Snøscooter-sjåfør
Båtfører

Lagene består ofte også av personell som fyller rollene
- Mannskapsansvarlig

Og disse kompetansene er ofte tilstede
Kurset i bratt og krevende lende
Kurset i elveredning